Privatlivspolitik

Sidst opdateret: April 10, 2022

Velkommen til MAP Group ApS hjemmeside!

Denne privatlivspolitik vil skitsere de regler og reguleringer, som MAP Group ApS opererer under og hvordan dine data behandles. Dette er både på MAP Group ApS hjemmeside og udviklet produkter af MAP Group ApS.

Ved at tilgå MAP Group ApS hjemmeside og/eller produkter udviklet af MAP Group ApS, antages det, at DU accepterer de politikker, som beskrives i de efterfølgende afsnit.

Rolle

MAP Group ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du indgår en aftale med MAP Group ApS. En aftale kan referere til køb af et produkt.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med handel, er du velkommen til at rette henvendelse til Mona-Lisa Schnell på DPO@mapgroup.dk.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig.

Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem MAP Group ApS og dig.

Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af en ydelse.

Efter handlen er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at MAP Group ApS kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse, som MAP Group ApS er pålagt efter Bogføringsloven.

Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til MAP Group ApS samarbejdspartner(e) og databehandlere.

Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares som udgangspunkt i fem år fra handlens ophør.
Personoplysninger, der er relevante for MAP Group ApS bogføring, opbevares umiddelbart fem år fra det regnskabsår, de vedrører.

Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med MAP Group ApS.

Rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til MAP Group ApS behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte MAP Group ApS DPO (Data Protection Officer), Mona-Lisa Schnell, på DPO@mapgroup.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som MAP Group ApS behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må MAP Group ApS fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

DU har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod MAP Group ApS behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside, hvor du også kan klage til Datatilsynet.